Nieuws & evenementen

CityLab Drachten in de ''Actief''

Citylab Drachten: de plek waar studenten en ondernemers werken aan een dynamische toekomst

DRACHTEN – “Wat is het hier groot!” is een veelgehoorde reactie van studenten die vanuit hun opleiding nieuw binnenkomen bij Citylab Drachten en als eerste een rondje door hun nieuwe werkgebied maken. Het is tekenend voor wat Citylab Drachten wil bereiken: Drachten op de kaart zetten. Laten zien wat het in zich heeft. De samenleving tot een hoger niveau tillen. Om dat te kunnen moet je expertises bij elkaar brengen, samenwerken. Het Citylab is de ontmoetingsplek voor het bedrijfsleven van Drachten om dat samenwerken te faciliteren.

Door Thea van der Schaaf

Afgelopen jaar werden naast het Citylab in Drachten ook Citylabs geopend in Burgum en Leeuwarden. In Bolsward wordt er momenteel gewerkt aan de opening van een Citylab. Citylabs zijn onderdeel van MKB 21. MKB 21 is een co-creatie-project van het onderwijs, onderzoekers, overheid, ontwikkelaars en ondernemers. Het MKB 21 project is ontwikkeld door het lectoraat Social Media en Reputatiemanagement van NHL Hogeschool. In Drachten wordt samengewerkt met studenten van ROC Friese Poort, Bibliotheek Drachten| Smallingerland en met Janneke Epema van Janz Media. Het Citylab Drachten zit daarnaast ook regelmatig aan tafel met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Ha & Ie, de ondernemers van het Raadhuisplein en de gemeente Smallingerland.

Sake Jan Velthuis van NHL Hogeschool: “Als lectoraat Social Media en Reputatiemanagement waren we nieuwsgierig naar hoe social media door het midden- en kleinbedrijf wordt ingezet. Alleen het probleem was dat ze vaak helemaal geen plan daarvoor hadden, dus er viel weinig te meten. Zo is binnen NHL Hogeschool een minor opgericht om ondernemers te helpen met nieuwe media. In samenwerking met MBO studenten van ROC Friese Poort zijn we die plannen uit gaan voeren. Al gauw kwamen ondernemers met veel meer vragen en bleek het stukje social media nog maar het begin van heel veel onderzoeken en vraagstellingen waar we nu volop aan werken. Het Citylab is uitgegroeid tot een plek waar we kennis vergaren, kennis creëren en kennis delen.”

De bibliotheek

NHL Hogeschool en Friese Poort vonden elkaar. Dagelijks bemant een groep van zes MBO-studenten het Citylab in de bibliotheek van Drachten van waaruit wordt gewerkt aan onderzoeken en vraagstukken vanuit de ondernemers. Een aantal dagen in de week is een viertal HBO-studenten daar ook. Het is geen toeval dat het Citylab in de bibliotheek van Drachten is gevestigd. Klaas van der Meulen van ROC Friese Poort: “De samenwerking was gauw gevonden toen zij aangaven bezig te zijn met nieuwe manieren van kennisdeling. De bibliotheek wil een plek zijn waar mensen binnenlopen die iets te vertellen hebben en anderen die iets willen horen. Ze willen een kennisaanbod creëren. Door ons als Citylab hier te vestigen doen we dat eigenlijk al. Met bijvoorbeeld het binnenhalen van de presentatie van de koopstroommonitor zoals die ontwikkeld is door de Rabobank en binnenkort een presentatie over ‘lokaal vindbaar op het wereldwijde web’ van Actief Media, kan de bibliotheek rekenen op een toestroom van ondernemers die anders minder snel zouden binnenlopen. Bovendien krijgen gesprekken die ontstaan bij zo’n presentatie een heel andere dimensie. Naast ondernemers komen er politici bij en studenten. Die andere dynamiek zorgt voor een bredere discussie.”

5000 likes op Facebook

Sake Jan vult aan: “En die brede discussie is nodig als je het probleem van de winkeliers wilt oplossen. Je kunt niet met een eenzijdige oplossing komen. Je kunt niet zeggen ‘we zorgen dat je een Facebookpagina opent die veel likes krijgt’ en that’s it, want het probleem is veel groter. Om de samenleving weer aan het winkelen te krijgen moet er meer gebeuren. De studenten zijn nu bijvoorbeeld bezig om te zien of ze experiencemarketing in kunnen zetten om het centrum aantrekkelijker te maken. Met muziek en aankleding willen ze een stuk beleving creëren. Maar ook daarmee ben je er niet. We denken ook na over logistieke zaken, en bestuurskundige verantwoordelijkheden. We zoeken daarin de samenwerking met de ondernemers en de gemeente. Een probleem is vaak complexer dan de probleemstelling op zich, waardoor je wel moet samenwerken. 5000 likes op Facebook is stap één, maar er zijn zoveel meer stappen.”

Gratis onderzoek

Klaas: “We zijn blij met elke onderzoeksvraag. Een ondernemer hoeft niet eens per sé binnen te lopen, zolang wij de vraag maar krijgen. Of dat zaterdag op straat is of tijdens het napraten bij een bijeenkomst, of via een mail, dat maakt niet uit. Op dit moment staat het stadscentrum centraal en hebben we veel contact met de verschillende winkeliersverenigingen. Iedere ondernemer die hier binnenkomt mag alles weten. We doen gratis onderzoek, maar dat betekent wel dat we ook delen wat we vinden. Wij willen kennis die we opdoen delen en kennis die we al hebben ook. We vinden het prettig als bedrijven ook hun kennis beschikbaar stellen. Op die manier kunnen we patronen gaan herkennen en zeggen, dit is de theorie, dit is hoe het in het algemeen werkt.” Sake Jan: “Het onderwijs wordt zoveel leuker van deze methode. Studenten hebben nu geen opdrachten voor de meester meer, maar voor echte opdrachtgevers die er wat aan hebben.”

De extra drive

Jeffrey Emminga, vierdejaars student Communication & Multimedia Design legt uit waarom dat voor hem goed werkt: “Het werken met echte opdrachtgevers geeft voor mij een stuk extra drive omdat je weet dat wat jij onderzoekt, ook toegepast wordt. Je moet zoeken naar een echte oplossing voor een echt probleem van een ondernemer of overheidsinstelling. Daardoor kun je je als student specialiseren en creëer je je eigen USP’s (Unique Selling Points, eigen unieke vaardigheden, red.). Zo heb je iets te bieden aan een toekomstige opdrachtgever of werkgever wat je misschien niet had geleerd als je allemaal dezelfde fictieve opdracht had uitgevoerd. Bovendien heb je naast je portfolio een groot netwerk opgebouwd waar je direct iets aan hebt. Binnen Citylab werk je aan een gezonde toekomst voor Drachten en voor jezelf.”

www.citylabdrachten.nl
www.mkb21.nl
www.citylabburgum.nl

bron: Actief Media

<< Ga terug naar de vorige pagina