Nieuws & evenementen

Imago-onderzoek Drachten

Wij, van CityLab Drachten, zoeken nog een heleboel respondenten die iets willen zeggen over het imago van Drachten en wat er zou moeten verbeteren. Mag ik u allen vragen om bijgaande enquete - ca. 10 minuutjes - in te vullen, maar vooral ook: te delen binnen jullie eigen netwerken?

Zodoende kunnen we met ruim voldoende invullers ook een echt concreet een valide resultaat laten zien aan wie-er-dan-ook-actie-moet-ondernemen...

Het onderzoek vind je hier: https://jfe.qualtrics.com/form/SV_dnvTedgbcelau4l

 

Presentatie Koopstroommonitor

Afgelopen 3 november vond in de bibliotheek te Drachten de presentatie van de koopstroommonitor plaats. CityLab had deze ochtend georganiseerd in samenwerking met de Rabobank. Rogier Aalders van de Rabobank heeft het gepresenteerd. Er was veel opkomst, zowel van de ondernemers tot de regionale politiek.

De presentatie die door Rogier Aalders is gegeven is te bekijken via de volgende link:
 

Presentatie Koopstroommonitor

 

Persbericht - Opening CityLab Drachten

 

Op maandag 12 mei is CityLab Drachten geopend. In het CityLab doen MBO studenten van ROC Friese Poort Drachten samen met HBO studenten van de NHL onderzoek naar de detailhandel in Drachten.

Doel
Op basis van uitkomsten van verschillende onderzoeken wordt met verschillende gesprekspartners gezocht naar passende verbeteringen of oplossingen voor het winkelcentrum van Drachten. Voor dit doel zijn al diverse onderzoeken verricht, zoals een inventarisatie onder ondernemers naar het gebruik van social media. Verder wordt een onderzoek gedaan naar de beleving van Drachten door consumenten.

CityLab als onderdeel van MKB21
Het Drachtster CityLab is onderdeel van het project MKB21, dat geïnitieerd is door het lectoraat Social Media en Reputatiemanagement van de NHL. De lector van deze opleiding, Sjoerd de Vries, hield een openingstoespraak.

Naast CityLab Drachten zijn in Friesland ook nog CityLabs in Burgum, Leeuwarden en Bolsward. Ook in Twente is een ontwikkeling op het gebied van CityLabs in gang gezet.

Looptijd
De CityLabs gaan ongeveer twee jaar functioneren in de verschillende stadscentra en zijn gekoppeld aan de Minor Marketing 3.0 van de NHL. De focus van deze Minor is om te komen tot kennisdeling en kennisuitwisseling tussen de kennisinstituten NHL kennis en bedrijf, Sowijs social medialab, Saxion University of Applied Sciences, Windesheim en de Universiteit van Twente en de deelnemende MKB bedrijven.

Het CityLab bevindt zich op de eerste verdieping van de Bibliotheek in Drachten

Fotobijschrift:

Demissionair wethouder Ties Zweers van de gemeente Smallingerland hield in aanwezigheid van ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs een toespraak tijdens de openingsbijeenkomst van het CityLab Drachten (Foto: Sjoerd Weiland).

 

 

 

Officiële opening - CityLab Drachten - 12 mei 2014