Nieuws & evenementen

Workshop ''beter vindbaar op het web'' 19 januari

Maandag 19 januari komt Tijmen Boon van Actief Media bij ons in de bibliotheek een workshop geven over ''Lokaal Beter Vindbaar Op Het Wereldwijde Web''. In deze workshop geeft Tijmen tips aan ondernemers om hun bedrijf lokaal beter vindbaar te maken op internet.

Wilt u als ondernemer bij deze workshop zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de balie van de bibliotheek te Drachten. Ook kunt u bellen via 0512-512680 om u aan te melden. Let op: opgave is verplicht in verband met beperkt aantal plaatsen!

 

CityLab Drachten in de ''Actief''

Citylab Drachten: de plek waar studenten en ondernemers werken aan een dynamische toekomst

DRACHTEN – “Wat is het hier groot!” is een veelgehoorde reactie van studenten die vanuit hun opleiding nieuw binnenkomen bij Citylab Drachten en als eerste een rondje door hun nieuwe werkgebied maken. Het is tekenend voor wat Citylab Drachten wil bereiken: Drachten op de kaart zetten. Laten zien wat het in zich heeft. De samenleving tot een hoger niveau tillen. Om dat te kunnen moet je expertises bij elkaar brengen, samenwerken. Het Citylab is de ontmoetingsplek voor het bedrijfsleven van Drachten om dat samenwerken te faciliteren.

Door Thea van der Schaaf

Afgelopen jaar werden naast het Citylab in Drachten ook Citylabs geopend in Burgum en Leeuwarden. In Bolsward wordt er momenteel gewerkt aan de opening van een Citylab. Citylabs zijn onderdeel van MKB 21. MKB 21 is een co-creatie-project van het onderwijs, onderzoekers, overheid, ontwikkelaars en ondernemers. Het MKB 21 project is ontwikkeld door het lectoraat Social Media en Reputatiemanagement van NHL Hogeschool. In Drachten wordt samengewerkt met studenten van ROC Friese Poort, Bibliotheek Drachten| Smallingerland en met Janneke Epema van Janz Media. Het Citylab Drachten zit daarnaast ook regelmatig aan tafel met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Ha & Ie, de ondernemers van het Raadhuisplein en de gemeente Smallingerland.

Sake Jan Velthuis van NHL Hogeschool: “Als lectoraat Social Media en Reputatiemanagement waren we nieuwsgierig naar hoe social media door het midden- en kleinbedrijf wordt ingezet. Alleen het probleem was dat ze vaak helemaal geen plan daarvoor hadden, dus er viel weinig te meten. Zo is binnen NHL Hogeschool een minor opgericht om ondernemers te helpen met nieuwe media. In samenwerking met MBO studenten van ROC Friese Poort zijn we die plannen uit gaan voeren. Al gauw kwamen ondernemers met veel meer vragen en bleek het stukje social media nog maar het begin van heel veel onderzoeken en vraagstellingen waar we nu volop aan werken. Het Citylab is uitgegroeid tot een plek waar we kennis vergaren, kennis creëren en kennis delen.”

De bibliotheek

NHL Hogeschool en Friese Poort vonden elkaar. Dagelijks bemant een groep van zes MBO-studenten het Citylab in de bibliotheek van Drachten van waaruit wordt gewerkt aan onderzoeken en vraagstukken vanuit de ondernemers. Een aantal dagen in de week is een viertal HBO-studenten daar ook. Het is geen toeval dat het Citylab in de bibliotheek van Drachten is gevestigd. Klaas van der Meulen van ROC Friese Poort: “De samenwerking was gauw gevonden toen zij aangaven bezig te zijn met nieuwe manieren van kennisdeling. De bibliotheek wil een plek zijn waar mensen binnenlopen die iets te vertellen hebben en anderen die iets willen horen. Ze willen een kennisaanbod creëren. Door ons als Citylab hier te vestigen doen we dat eigenlijk al. Met bijvoorbeeld het binnenhalen van de presentatie van de koopstroommonitor zoals die ontwikkeld is door de Rabobank en binnenkort een presentatie over ‘lokaal vindbaar op het wereldwijde web’ van Actief Media, kan de bibliotheek rekenen op een toestroom van ondernemers die anders minder snel zouden binnenlopen. Bovendien krijgen gesprekken die ontstaan bij zo’n presentatie een heel andere dimensie. Naast ondernemers komen er politici bij en studenten. Die andere dynamiek zorgt voor een bredere discussie.”

5000 likes op Facebook

Sake Jan vult aan: “En die brede discussie is nodig als je het probleem van de winkeliers wilt oplossen. Je kunt niet met een eenzijdige oplossing komen. Je kunt niet zeggen ‘we zorgen dat je een Facebookpagina opent die veel likes krijgt’ en that’s it, want het probleem is veel groter. Om de samenleving weer aan het winkelen te krijgen moet er meer gebeuren. De studenten zijn nu bijvoorbeeld bezig om te zien of ze experiencemarketing in kunnen zetten om het centrum aantrekkelijker te maken. Met muziek en aankleding willen ze een stuk beleving creëren. Maar ook daarmee ben je er niet. We denken ook na over logistieke zaken, en bestuurskundige verantwoordelijkheden. We zoeken daarin de samenwerking met de ondernemers en de gemeente. Een probleem is vaak complexer dan de probleemstelling op zich, waardoor je wel moet samenwerken. 5000 likes op Facebook is stap één, maar er zijn zoveel meer stappen.”

Gratis onderzoek

Klaas: “We zijn blij met elke onderzoeksvraag. Een ondernemer hoeft niet eens per sé binnen te lopen, zolang wij de vraag maar krijgen. Of dat zaterdag op straat is of tijdens het napraten bij een bijeenkomst, of via een mail, dat maakt niet uit. Op dit moment staat het stadscentrum centraal en hebben we veel contact met de verschillende winkeliersverenigingen. Iedere ondernemer die hier binnenkomt mag alles weten. We doen gratis onderzoek, maar dat betekent wel dat we ook delen wat we vinden. Wij willen kennis die we opdoen delen en kennis die we al hebben ook. We vinden het prettig als bedrijven ook hun kennis beschikbaar stellen. Op die manier kunnen we patronen gaan herkennen en zeggen, dit is de theorie, dit is hoe het in het algemeen werkt.” Sake Jan: “Het onderwijs wordt zoveel leuker van deze methode. Studenten hebben nu geen opdrachten voor de meester meer, maar voor echte opdrachtgevers die er wat aan hebben.”

De extra drive

Jeffrey Emminga, vierdejaars student Communication & Multimedia Design legt uit waarom dat voor hem goed werkt: “Het werken met echte opdrachtgevers geeft voor mij een stuk extra drive omdat je weet dat wat jij onderzoekt, ook toegepast wordt. Je moet zoeken naar een echte oplossing voor een echt probleem van een ondernemer of overheidsinstelling. Daardoor kun je je als student specialiseren en creëer je je eigen USP’s (Unique Selling Points, eigen unieke vaardigheden, red.). Zo heb je iets te bieden aan een toekomstige opdrachtgever of werkgever wat je misschien niet had geleerd als je allemaal dezelfde fictieve opdracht had uitgevoerd. Bovendien heb je naast je portfolio een groot netwerk opgebouwd waar je direct iets aan hebt. Binnen Citylab werk je aan een gezonde toekomst voor Drachten en voor jezelf.”

www.citylabdrachten.nl
www.mkb21.nl
www.citylabburgum.nl

bron: Actief Media

Vacatures nieuwe HBO-stagiaires

Vanaf Januari 2015:

Unieke stage!
2 vacatures: bedrijfskunde-MER en CE

Passen de woorden proactief, betrokken en ondernemend bij jou? Lees dan verder, want dan is dit de stageplek voor jou!

Wat doet CityLab?
Citylab Drachten doet onderzoek naar het online en offline consumentengedrag. Het Citylab Drachten is onderdeel van een groter project MKB21 dat wordt aangestuurd door het lectoraat sociale media en reputatiemanagement van de NHL. In een CityLab werken MBO studenten en HBO studenten samen.

Wat houdt de stage in?

MER
Als MER student ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de mbo stagiaires en de afstemming met de HBO studenten die in het CityLab de minor marketing 3.0 volgen. Verder hou je contact met diverse stakeholders (bijv. ondernemersverenigingen, gemeente, docenten, bedrijven).

CE
Als CE student ben je bezig met (afstudeer) onderzoek welke te maken heeft met consumentengedrag, de beleving van Drachten of bijvoorbeeld de manier waarop detailhandelsbedrijven on- en offline zakendoen en hoe ze dit kunnen verbeteren. Daarnaast ben je ook vraagbaak voor de mbo-studenten voor zover ze bijvoorbeeld marketingvragen hebben.

Ben jij?      
» Proactief en ambitieus
» Ondernemend en enthousiast
» Betrokken en communicatief vaardig
» Creatief en analytisch

Wat biedt CityLab jou?
» Een leidinggevende functie
» Ruimte voor eigen inbreng en initiatief
» Interessante afstudeerprojecten
» Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Heb je vragen? Neem dan contact op met leerbedrijf CityLab:
Contactpersoon: Klaas van der Meulen
Telefoonnummer: 06-51308068
Email: kvdmeulen@rocfriesepoort.nl

Ben je geïnteresseerd? Verras ons zo snel mogelijk met je sollicitatiebrief en stuur deze op naar: kvdmeulen@rocfriesepoort.nl

Vanaf december gaat de sollicitatieprocedure van start en zullen sollicitanten uitgenodigd worden voor gesprekken in januari.

Enquête koopzondag Drachten

De langverwachte enquête voor consumenten over de koopzondag in Drachten. Nu kunt u als consument uw mening geven over de koopzondag.

Als u bovenop de resultaten wilt zitten, like dan onze Facebookpagina!

Graag invullen en zoveel mogelijk delen!

Enquête: https://docs.google.com/forms/d/1EBwU3cyFF8nGJGqXqkwNwZNz0F_e_9c9XS4wVrLtpHM/viewform?edit_requested=true